ขั้นตอนเข้าเรียนออนไลน์

  • รออีเมลคอนเฟริมเข้าเรียน จาก forexfactoracademy ถ้าไม่มีเมลเข้ามาใน​ inbox บางทีมันตกอยู่ในถังขยะ หัวอีเมลจะเขียนว่า Redeem your copy of …….. (ตามด้วยชื่อคอร์สเรียนที่แต่ละคนสมัครเรียนไว้)
  • กดปุ่ม Confirm Email ให้เรียบร้อย
  • จากนั้นตั้งชื่อผู้เรียน (หากต้องการจะแก้ไข) และให้สร้างรหัสผ่านเพื่อใช้ในการ Login เข้าสู้ระบบ กดปุ่ม Finish ให้เรียบร้อย
  • จากนั้นจะเจอคำว่า Go to Courses กดเข้าเรียนออนไลน์ได้เลย
  • หากต้องการเข้ามาเรียนใหม่อีกรอบ ในวันถัดๆ ไป ไม่ต้องเข้าไปกดเข้าเรียนจาก Email ให้มาที่หน้าเว็บคอร์สเรียนนี้ course.forexfactoracademy.com แล้วกด Login เข้าเรียนได้เลย